Vänster spalt

Tuusulan Pohjola-Norden

Tuusulan Pohjola-Norden on paikallisyhdistys,perustettu vuonna 1952, jonka tavoitteena on välittää tietoa muista Pohjoismaista järjestämällä ohjelmaa liittyen pohjoismaiseen yhteiskuntaan, perinteeseen ja kulttuuriin sekä harjoittaa yhteistyötä muiden samankaltaisten yhdistysten kanssa.Yhdistys haluaa herättää kiinnostusta pohjoismaisuutta kohtaan ja osoittaa pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia.

 

Pohjola-Norden i Tusby

Pohjola-Norden i Tusby är en lokalförening, grundad år 1952, som vill befrämja nordism genom att ordna program med anknytning till det nordiska inom samhälle, traditioner och kultur. Genom samarbete med likartade föreningar vill föreningen väcka intresse och visa på möjligheter i nordiskt samarbete.

 

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande 
Göran Wikström
goran.wikstrom@elisanet.fi
0400 306 708
 

Sihteeri/Sekreterare 
Elisabet Nielsen
elisabet.nielsen@kalamiehenranta.fi
040 770 92 38

Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
Hannu Hartala
hannu.hartala@kolumbus.fi

Clas-Göran Nilsson
Berit Haglund

Marikki Myllyvirta

 

Vårens program 2022

Vårens tema är det medletida Tavastland

Tuusulan Pohjola-Nordenin kevätohjelma 2022

Kevään teemana on hämäläinen keskiaika.

NYL:in lausunnot/FNF:s utlåtanden

Lausunnot koskevat valtiollisten rautatieyhtiöiden yhteistyötä ja pohjoismaista sähköistä identiteettiä./Utlåtandena gäller samarbetet mellan de nordiska statsägda järnvägsbolagen och nordisk e-ID.